Przekształcenie szpitala - FORMEDIS Sp. z.o.o. sp.k.

61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 roku 406/0

NIP: 7831690152

http://formedis.pl/

Restrukturyzacja, czyli przekształcenie szpitala to wieloetapowy proces zmierzający do poprawy jakości funkcjonowania placówki. Może on przebiegać na wielu różnych płaszczyznach: finansowej, organizacyjnej, personalnej, etc. Pierwszym krokiem na drodze do zmian jest audyt, szczegółowa analiza aktualnej sytuacji i działalności jednostki, a także jej najbliższego otoczenia. Informacje zebrane podczas kontroli posłużą do stworzenia specjalistycznego programu naprawczego. Następnie należy określić czas, kiedy rzeczony plan zostanie wcielony w życie, a także sposób jego realizacji.

Skoro wiemy już na czym polega przekształcenie szpitala, warto zastanowić się, komu powierzyć zadanie restrukturyzacji. Duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju „przedsięwzięć” mają profesjonaliści z FORMEDIS Medical Managment & Consulting.

2017-09-29 16:49:43

REHA BŁOCH

60462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 25

Manager Piotr Mowczun

62030 Luboń, ul. Jachtowa 3

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3