Poznań notariusz - https://notariuszszafranska.pl/

61-853 Poznań, ul. Wierzbowa 5/2

NIP: 6661946786

https://notariuszszafranska.pl/

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która świadczy swoim klientom usługi zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Wśród najczęściej wykonywanych czynności notarialnych znajdują się następujące usługi:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
  • sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przechowywanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych.

Doświadczony notariusz z Poznania, o którym można przeczytać na stronie internetowej notariuszszafranska.pl, dokonuje czynności notarialnych w siedzibie swojej kancelarii przy ul. Wierzbowej na Starym Mieście.

2018-02-02 15:31:21

REHA BŁOCH

60462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 25

Manager Piotr Mowczun

62030 Luboń, ul. Jachtowa 3

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3