Mediator sądowy Szczecin | Usługi Mediacyjne i Trenerskie Edyta Borysiak

71-066 Szczecin, ul. Tenisowa 29/6

NIP: 5992719782

http://mediatorka.szczecin.pl/

Edyta Borysiak to doświadczony mediator sądowy działający w Szczecinie, a także pedagog, nauczyciel i wykładowca z wieloletnim stażem. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pierwsze z przywołanych zajęć i odpowiedzieć na pytanie, które z pewnością zadaje sobie wiele osób: czym tak naprawdę są mediacje?

Definicja wspomnianego pojęcia mogłaby brzmieć następująco: wielofazowa procedura rozwiązania sporu, w której uczestniczy neutralna i bezstronna osoba z zewnątrz. Składa się nań kilka etapów, takich jak na przykład:

  • budowanie relacji z uczestnikami konfliktu;
  • gromadzenie i synteza podstawowych informacji odnośnie przedmiotu sporu i towarzyszących mu okoliczności;
  • ustalenie planu mediacji;
  • zdefiniowanie potrzeb, oczekiwań oraz interesów poszczególnych stron;
  • poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań,
  • końcowe negocjacje, etc.

 

2018-03-08 16:57:13

Galeria Ambra

76032 Mielno, ul. Kościuszki 11c

Meritum Centrum Medyczne

72400 Kamień Pomorski , ul. Mikołaja Kopernika 28

Wykładziny Biurowe

70304 Szczecin, ul. Małkowskiego 30